Datganiad WLGA am adroddiad y Comisiwn dros Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

Dydd Gwener, 31 Ionawr 2014

Mewn cyfarfod heddiw, cytunodd arweinyddion y cynghorau lleol i ofyn i’r Prif Weinidog drefnu trafodaeth yn fater o frys er mwyn trin a thrafod cynigion amgen nag argymhellion Comisiwn y Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Mae arweinydd pob cyngor yng Nghymru yn cefnogi’r cynnig hwn gan WLGA yn llwyr. 

Rydyn ni’n derbyn y bydd newid, ond byddwn ni’n astudio’n fanwl gynigion amgen sy’n ymarferol, yn ystyried y ffiniau presennol ac yn dadansoddi costau – rhywbeth sydd heb ei gynnwys yn adroddiad y comisiwn. 

Bydd WLGA a’r awdurdodau lleol yn sefydlu tasglu yn syth i wneud hynny ac yn paratoi dadansoddiad ynglŷn â diwygio gwasanaethau cyhoeddus. 

Y Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd WLGA (Plaid Llafur) 

Y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cylch Annibynnol WLGA 

Y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cylch Plaid Cymru WLGA 

Y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cylch Ceidwadol WLGA 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30