Adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr

Dydd Iau, 21 Ionawr 2016

Mae WLGA wedi ymateb i feirniadaeth Cynghrair y Trethdalwyr am faint o iawndal mae cynghorau lleol wedi’i roi, gan ddatgan bod prosesau cadarn ar waith i ddiogelu coffrau cyhoeddus rhag twyll.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA):

“Mae’r cynghorau lleol yn gweithio’n ddyfal i leddfu’r peryglon a gofalu eu bod yn rheoli gwasanaethau a chyfleusterau cyhoeddus lleol mewn ffordd a fydd yn cadw’r cyhoedd mor ddiogel ag y bo modd.  Pan fo damweiniau’n digwydd, byddan nhw’n ymchwil i’r achosion yn drylwyr i bennu pwy sydd ar fai ac a oes gwersi i’w dysgu er mwyn osgoi rhagor o niwed.”

“Rhaid cydnabod, fodd bynnag, fod tuedd i gyflwyno ceisiadau am iawndal ar gynnydd ac mae’r cynghorau lleol yn neilltuo mwy a mwy o adnoddau ar gyfer trin a thrafod y rhai sy’n ymwneud â thwyll neu or-ddweud.  Mae prosesau cadarn ar waith i adnabod ceisiadau twyllodrus neu fympwyol er mwyn cwtogi ar gostau iawndal ac yswiriant y cynghorau lleol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30