Ymateb WLGA i’r adroddiad am ysgolion hygyrch

Dydd Mawrth, 18 Tachwedd 2014

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA):

“Mae WLGA yn cydweithio’n agos â’r awdurdodau lleol a’r Comisiynydd dros Faterion Plant ynglŷn â’r mater hwn. Mae’n amlwg bod mynediad yn bwysig i ddisgyblion anabl ac, yn ei adroddiad, mae hawl gan Keith Towler i fynnu camau ychwanegol. Rhan o’r broblem yw hen adeiladau rhai o ysgolion y wlad ac mae gwir angen eu moderneiddio a’u hadnewyddu. Nod Llywodraeth Cymru trwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yw buddsoddi cyfalaf yn yr ysgolion i ddatrys hynny. Yn ystod cyfnod cyntaf y rhaglen, bydd cynghorau lleol yn rhoi arian cyfatebol (£700 miliwn o’r arian wrth gefn) i wella isadeiledd yr ysgolion yn fawr gan gynnwys codi rhai adeiladau hygyrch newydd.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30