Ymateb WLGA i sylwadau prif weithredwr cwmni Iceland, Malcolm Walker

Dydd Llun, 18 Chwefror 2013

Gan ymateb i ddatganiad Prif Weithredwr Iceland Food (Malcolm Walker) mai cynghorau, ysgolion ac ysbytai sydd ar fai am sgandal y cig ceffyl, meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas: 

“Yn y bôn, diben sylwadau prif weithredwr cwmni Iceland yw annog pobl i fynd ar ôl sgwarnog. Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd diwydiant manwerthu'n bwyd ni ei fod yn bwriadu datrys y broblem. Ymddiheurodd Peter Marks, Prif Weithredwr y Co-operative Supermarket Group, am sgandal y cig ceffyl a dweud bod rhaid i'r siopau dderbyn yr holl gyfrifoldeb amdano a cheisio adennill ymddiried eu cwsmeriaid. Dadleuodd y dylai manwerthwyr wynebu eu cyfrifoldebau moesol a chyfreithiol am yr hyn sydd ar werth yn y siopau a chael trefn ar bethau yn sgîl y sgandal. Mae'r gyfraith yn dweud yn eglur mai cyfrifoldeb y cynhyrchwyr, y cyflenwyr a'r manwerthwyr yw gofalu bod cynnwys popeth sydd ar werth yn cyd-fynd â'u disgrifiad ohono.” 

Ychwanegodd Mr Thomas: 

“Mae'r datganiad yma gan gwmni blaengar wedi'i atgyfnerthu gan Ms Catherine Brown, Prif Weithredwr Asiantaeth y Safonau Bwyd, a ddywedodd mai'r diwydiant sy'n gyfrifol am gywiro hyn – nid llywodraethau – a'i bod hi o'r farn bod rhaglen brofi drylwyr ym mhob rhan o gadwyn cyflenwi'n bwyd ac ym mhob sector yn hanfodol ynglŷn â mynd i'r afael â'r broblem yma. 

Barn byd llywodraeth leol, yn arbennig trwy waith monitro hanfodol ein harbenigwyr ni ym maes safonau masnach, yw bod methiant sylweddol yng nghadwyn y cyflenwi. Nid y cwsmeriaid, y cynghorau na'r ysbytai sydd ar fai am hynny. Rhaid i'r cwmnïau sy'n gwerthu bwyd dderbyn cyfrifoldeb a mynd ati i osod trefn ar eu tŷ. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gwneud hynny ac fe ddylai cwmni Iceland wneud yr un fath.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30