Manylion terfynol y dyraniad ariannol i fyd llywodraeth leol

Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2012

Gan ymateb i fanylion terfynol y dyraniad ariannol i fyd llywodraeth leol, meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd WLGA a’i Llefarydd dros Arian ac Adnoddau: 

“Mae WLGA yn croesawu’r dyraniad sy’n rhoi arian craidd parhaus i wasanaethau cyhoeddus Cymru yn ystod cyfnod economaidd anodd. Mae byd llywodraeth leol wedi cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r Gronfa Gydweithio Ranbarthol, sy’n rhan o’r dyraniad terfynol, a byddwn ni’n gofalu bod prosiectau llwyddiannus yn dod i’r amlwg ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. 

Mae Cyngor WLGA yn pryderu o hyd am Gynllun Cynnal Treth y Cynghorau gan y bydd Llywodraeth San Steffan yn rhoi llai o arian ar ei gyfer. Rydyn ni’n croesawu addewid y Gweinidog y bydd yn rhoi arian ychwanegol i’n helpu ni i gyflwyno’r cynllun, a bydd angen i fyd llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru fel ei gilydd gadw llygad barcud ar effaith y cynllun ar hawlwyr a choffrau’r cynghorau lleol. O achos y newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau, gallai fod rhaid i’r cynghorau ailystyried y tybiaethau sydd wedi cyfeirio eu cynlluniau ariannol.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30