Ad-drefnu Cabinet Llywodraeth Cymru

Dydd Iau, 11 Medi 2014

Gan ymateb i’r cyhoeddiad bod Leighton Andrews AC wedi’i benodi’n Weinidog dros y Gwasanaethau Cyhoeddus ac y bydd yn gyfrifol am roi argymhellion Comisiwn Williams ar waith, meddai’r Cynghorydd Bob Wellington CBE, Arweinydd WLGA:

“Hoffwn i longyfarch Leighton am ddychwelyd i’r Cabinet. Edrychaf ymlaen at gynnal trafodaethau gydag e cyn bo hir a chydweithio ag e i ddiwygio maes llywodraeth leol, yn arbennig gweithredu yn ôl argymhellion Comisiwn Williams ynglŷn â’r gwasanaethau cyhoeddus ehangach.”

“Hoffwn i longyfarch Lesley Griffiths hefyd am ei swydd newydd a diolch iddi hi am ei gwaith blaenorol ym maes llywodraeth leol. Edrychaf ymlaen at barhau â’n perthynas dda yn ei rôl newydd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30