Rheoleiddio asiantaethau eiddo trwy gyngor sir

Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014

Mae WLGA wedi croesawu’r newyddion bod cytundeb wedi’i roi i Gyngor Sir Powys ynglŷn â rheoleiddio asiantaethau eiddo ledled y Deyrnas Gyfunol. 

Bydd staff safonau masnach y cyngor yn cymryd awenau’r rôl ar 1af Ebrill 2004 yn sgîl ennill cytundeb mewn cystadleuaeth, gan gymryd lle Swyddfa’r Masnachu Teg sydd i’w diddymu cyn bo hir.

Bydd Llywodraeth San Steffan yn talu tua £170,000 y flwyddyn i’r cyngor gan ofyn iddo sefydlu tîm gwladol fydd yn cymryd camau yn erbyn unrhyw asiantaeth eiddo mae barn ei bod yn gweithredu’n anonest neu’n torri’r gyfraith.

Bydd tair swydd newydd yn sgîl ennill y cytundeb, hefyd.

Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio:

“Mae’r ffaith bod y cytundeb yma wedi’i roi i Gyngor Sir Powys yn dangos bod gan adrannau Llywodraeth San Steffan lawer o hyder yn staff safonau masnach cynghorau lleol Cymru.”

“Mae hanes da i staff safonau masnach y cynghorau lleol ynglŷn â chydweithio i gynnal amryw wasanaethau diogelu’r cyhoedd. Mae cynlluniau megis y rhai yn erbyn twyll a benthyciadau anghyfreithlon wedi ennill eu plwyf yn barod trwy ddod â throseddwyr o flaen eu gwell, meddiannu eu hasedion a diogelu cwsmeriaid. Mae’n wych bod Cyngor Sir Powys wedi cael cyfle i ddefnyddio medrau gorfodi o’r fath ledled y deyrnas.”

“Mae staff safonau masnach Cymru yn wynebu talcen caled ers tro o achos toriadau cyllidebol llym a’r gofyn i arbed llawer o arian. Mae’r newyddion yma’n dangos bod staff y cynghorau’n gallu arloesi yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni yng Nghymru o ran cynnig gwasanaethau cyhoeddus.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30