CLILC

 

Cynllunwyr tref yn croesawu canfyddiadau cylch ymgynghorol

  • RSS

Archifau

Dydd Gwener, 26 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion
Dydd Gwener, 26 Hydref 2012

Mae uwch swyddogion cynllunio Cymru wedi croesawu adroddiad sy'n esbonio bod angen addasu trefn y cynllunio, yn hytrach na'i newid yn llwyr, fel y gall ateb galw'r dyfodol. 

Mae'r adroddiad, 'Tuag at Ddeddf Cynllunio Cymru: Gofalu bod y drefn yn cyflawni ei nod', sydd wedi'i gyhoeddi gan un o gylchoedd ymgynghorol Llywodraeth Cymru, yn dweud bod trefn cynllunio Cymru yn un gadarn nad oes angen ei newid yn llwyr. 

Mae'r adroddiad yn rhan o'r paratoadau ar gyfer mesur cynllunio mae disgwyl y bydd yn cael ei gyflwyno tua diwedd 2013. Mae'r awdurdodau cynllunio, sy'n gyfrifol am y berthynas gymhleth rhwng datblygu cynaladwy ac economaidd, wedi'i groesawu. 

Wrth ymateb i'r adroddiad, meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru: 

"A ninnau'n cynrychioli awdurdodau cynllunio ledled Cymru, rydyn ni'n croesawu'r adroddiad cynhwysfawr gyhoeddodd cylch ymgynghorol annibynnol Llywodraeth Cymru ynglŷn â chynnal trefn cynllunio'r wlad yn y dyfodol. 

Mae'r gymdeithas yma'n derbyn casgliad y cylch ymgynghorol bod trefn cynllunio Cymru yn gymhleth, ac edrychwn ni ymlaen at ragor o drafodaethau cadarnhaol gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â sut gallwn ni weithredu yn ôl argymhellion yr adroddiad. 

Mae'r awdurdodau cynllunio'n cyflawni rôl hanfodol o ran datblygu lleol a chenedlaethol trwy ddiogelu adnoddau'r wlad wrth hwyluso gwaith datblygu yn ogystal â chamau i wella'r economi. Mae'r gorchwyl yma'n un cymhleth ac mae'r adolygiad presennol yn cynnig nifer o argymhellion fydd yn helpu i greu trefn well, cyson a thryloyw i Gymru ym maes cynllunio.” 

Mae rhagor o wybodaeth gan Vicki Hirst, Ysgrifennydd Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru: vickih@pembrokeshirecoast.org.uk neu 0845 345 7275

http://www.wlga.cymru/town-planners-welcome-advisory-group-findings