CLILC

 

Llongyfarch disgyblion am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru

  • RSS

Archifau

Dydd Iau, 25 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
Dydd Iau, 25 Awst 2016

Mae WLGA wedi llongyfarch disgyblion TGAU a Bagloriaeth Cymru am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn ystod blwyddyn addawol a sefydlog o ran canlyniadau.

Mae canran y rhai enillodd raddau A*-C (66.6%) yr un faint â’r ddwy flynedd flaenorol ac mae’r canlyniadau’n adlewyrchu cyflawniad cryf a sefydlog ym mhob pwnc, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u pennu’n flaenoriaeth, sef Saesneg a Mathemateg.

Mae peth cynnydd o ran nifer y rhai enillodd raddau A* a A*-A, hefyd.  Felly, dyma’r flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed ynglŷn â chyrraedd y lefel honno.

Mae llwyddiant ym Magloriaeth Cymru wedi parhau hefyd, am fod tueddiadau addawol yn y lefelau canolradd a sylfaenol.

Meddai’r Cyng. Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd Addysg:

“Ar ôl aros yn nerfus am y canlyniadau, dylai pob disgybl fod yn falch heddiw o’r hyn mae wedi’i gyflawni.  Hoffen ni ddymuno’r gorau iddyn nhw ar gyfer y dyfodol gan argymell y dylen nhw siarad â’u rhieni, eu cynhalwyr, eu hathrawon neu’r amrywiaeth helaeth o sefydliadau megis Gyrfaoedd Cymru i hel cynghorion am y camau nesaf.”

“Mae canlyniadau cyffredinol Cymru wedi parhau’n gryf ac yn sefydlog ac fe ddylen ni gydnabod cyfraniad enfawr ysgolion ac athrawon pob bro ynglŷn â helpu ac ysgogi’r genhedlaeth nesaf.”

“Er y bydd lle i wella bob amser, mae pawb yn nhrefn addysg Cymru wedi ymroi i godi safonau addysgol yn barhaus fel y gall disgyblion y wlad gyflawni eu llawn dwf.  Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu gwaith dyfal yn ystod proses newid addysg ledled y wlad a gosod sylfaen cadarn ar gyfer y dyfodol.”

DIWEDD

http://www.wlga.cymru/the-wlga-congratulates-students-on-gcse-and-welsh-baccalaureate-results