Adroddiad am bwysigrwydd cyfathrebu'n effeithiol ynglyn a gwella gofal cymdeithasol

Dydd Gwener, 01 Awst 2014

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi cyhoeddi adroddiad am y modd mae gwasanaethau gwybodaeth yn cael eu trawsffurfio yng Nghymru fel y bydd pobl yn gallu ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am y gofal maen nhw’n ei dderbyn.

Un o ofynion craidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru yw cyfathrebu’n effeithiol ac mae’r adroddiad pwysig hwn yn cyfleu braslun o’r gwaith sy’n mynd yn ei flaen i ofalu bod pobl yn gallu cael gafael ar wybodaeth a chynghorion o safon am y gwasanaethau gofal sydd ar gael iddyn nhw.

Mae’r adroddiad yn dweud bod ein ffordd o hysbysu, cynghori a chynorthwyo pobl yng Nghymru wedi’i thrawsffurfio’n sylweddol achos bod angen helpu pawb i benderfynu’n annibynnol ac yn ddoeth am y gwasanaethau cymorth y bydd yn ei dderbyn.

Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Fe fydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru yn trawsffurfio trefn gofal cymdeithasol y wlad ac yn galluogi pobl i lunio’r gwasanaethau gofal a dderbynian nhw. Mae gwybodaeth, cynghorion a chymorth yn bwysig iawn ynglyn â helpu pobl i ddysgu rhagor am y gwasanaethau sydd ar gael a dod i benderfyniadau doeth am y cymorth mwyaf priodol.”

“Dyma’r adroddiad cyntaf erioed am y gwasanaethau hysbysu, cynghori a chynorthwyo sydd ar gael eisoes ym maes gofal cymdeithasol. Bydd yn fan cychwyn defnyddiol iawn i’r cynghorau lleol wrth fynd ati i wella ac ehangu’r gwasanaethau hynny yn y dyfodol.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Dyma’r adroddiad cyflawn: http://www.ssiacymru.org.uk/iaa

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30