Llongyfarch disgyblion am ragori yn y Safon Uwch

Dydd Iau, 13 Awst 2015

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion am eu llwyddiant yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru eleni.

Mae mwy fyth o ddisgyblion wedi cyflawni A* yn y Safon Uwch ers cyflwyno’r radd honno yn 2010, gan ddangos bod disgyblion mwyaf galluog Cymru yn parhau i wella. Mae nifer y rhai gafodd raddau A*-E yn uchel o hyd hefyd, yr un fath â chanlyniadau’r blynyddoedd blaenorol.

Mae 92.2% o’r rhai safodd arholiadau Bagloriaeth Cymru wedi ennill y Dystysgrif Graidd ac mae 87.4% wedi ennill Diploma Uwch y Fagloriaeth. Mae canlyniadau’r Fagloriaeth a’r Safon Uwch gyda’i gilydd yn dangos bod sefydlogrwydd o ran deilliannau addysgol y wlad i gyd.

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas, Llefarydd Addysg WLGA:

“Mae’r cyflawniad addysgol cryf yma wedi deillio o waith dyfal y disgyblion yn ogystal â’r athrawon a’r rhieni sydd wedi’u cynorthwyo a’u hysgogi. Llongyfarchiadau mawr i’n disgyblion i gyd am eu llwyddiant a dyma ddymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer y dyfodol beth bynnag y byddan nhw’n ei wneud. Hoffwn i ddiolch i’m cydweithwyr ledled Cymru am eu cymorth a’u goddefgarwch yn ystod cyfnod anodd iawn, hefyd.”

“Mae pawb sy’n ymwneud â threfn addysg Cymru yn benderfynol o gynnig y cyfleoedd gorau i’n disgyblion i feithrin yn eu plith fedrau a gwybodaeth hanfodol er llwyddiant. Mae’r canlyniadau yma wedi rhoi sylfaen cadarn ar gyfer gwella eto fyth.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30