Teithio'n weithgar trwy lywodraeth leol

Dydd Mawrth, 19 Chwefror 2013

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu Mesur ‘Teithio’n Weithgar’ Cymru er ei bod wedi mynegi peth pryder am y modd y gallai effeithio ar goffrau byd llywodraeth leol. 

Nod y mesur yw gwella rhwydwaith cerdded a seiclo’r wlad trwy ofyn i bob awdurdod lleol fapio, datblygu a chynnal llwybrau yn ei fro. 

Meddai’r Cynghorydd Anthony Christopher (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd WLGA dros Ffyrdd, Isadeiledd a Thrafnidiaeth: 

“Mae byd llywodraeth leol yn cefnogi’n llwyr yr ymdrech i wella cyfleusterau lleol a chenedlaethol ar gyfer cerdded a seiclo. Mae cynghorau Cymru wedi cyflawni rôl hanfodol ynglŷn â datblygu’r llwybrau presennol, ac mae enghreifftiau megis Rhwydwaith Seiclo Cymoedd y Deheubarth yn dangos eu bod yn cydweithio yn barod i gynnal rhwydwaith cyfun sy’n croesi ffiniau pob ardal. 

Er y dylen ni anelu at ffordd gyfun o ddatblygu llwybrau seiclo a cherdded diogel er iechyd, lles a thwristiaeth, rhaid inni gydnabod y bydd y dyletswyddau newydd yma’n rhoi baich ariannol ychwanegol ar ein cynghorau lleol. Bydd costau cynnal prosesau peirianneg a chynllunio cymhleth, heb sôn am gynnal a chadw llwybrau dros y tymor hir, yn effeithio eto fyth ar gyllidebau’r cynghorau lleol, sy’n wynebu talcen caled yn barod.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30