Gwasanaethau a swyddi mewn perygl

Dydd Mercher, 27 Awst 2014

Er bod byd llywodraeth leol yn cefnogi’r syniad o ‘gyflog byw’ i’w weithwyr i gyd, fe fyddai swyddi a gwasanaethau lleol mewn perygl pe bai’n arwain trwy esiampl yn y modd mae’r TUC wedi’i awgrymu.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae byd llywodraeth leol yn gweithredu’n gyflogwr o egwyddor sy’n hybu cyfleoedd cyfartal. Mae cynghorau lleol Cymru wedi cyflwyno strwythurau cyflogau a graddau i ofalu y bydd dynion a merched yn cael eu talu’n gyfartal am waith cyfwerth boed yn amser llawn neu’n rhan-amser.” 

“Mae llawer o weithwyr y cynghorau lleol yn ferched – 75%, ar gyfartaledd. Mae sawl un wedi dewis gweithio’n rhan-amser a dod i faes llywodraeth leol am fod yr amodau, y telerau a’r cyflogau’n well na rhai swyddi cyfatebol mewn sawl rhan o’r sector preifat – hyd yn oed ar y graddau isaf.” 

“Er bod byd llywodraeth leol yn cefnogi’r egwyddor y dylai pob gweithiwr gael ‘cyflog byw’, dyna benderfyniad i bob awdurdod unigol yn ôl ei amgylchiadau lleol. Gan fod gwasanaethau lleol hanfodol yn wynebu diffyg o £880 miliwn, dyw llawer o gynghorau ddim mewn sefyllfa i gyflwyno ‘cyflog byw’ heb beryglu swyddi a gwasanaethau. Felly, fyddai hynny ddim o les i gymunedau lleol na’r gweithlu yn y pen draw.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30