Gweithredu'n ddiymdroi ynglŷn chig ceffyl

Dydd Gwener, 22 Chwefror 2013

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi dweud bod cynghorau lleol yn gwneud eu gorau glas i ofalu bod eu bwyd yn ddiogel. 

Mae'r cyhoeddiad yn dilyn newyddion bod cwmni sy'n gwerthu cig i gynghorau lleol wedi dod o hyd i gig ceffyl mewn cynnyrch. Gan fod ychydig o gynghorau'n prynu'r cynnyrch hwnnw, mae'r gwerthu wedi dod i ben ac mae'r cig sydd heb ei ddefnyddio eto wedi'i anfon yn ôl. 

Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr WLGA: 

“Ar hyn o bryd, rydyn ni'n gwybod bod cwmni sy'n gwerthu cig i gynghorau lleol wedi dod o hyd i gig ceffyl mewn byrgyrs a mynd ati'n ddiymdroi i ddod â'r cynnyrch yn ôl oddi wrth y rhai oedd wedi'i brynu. Mae'r ffaith bod cig ceffyl wedi'i nodi yn dangos pa mor llym yw trefniadau gwirio a phrofi byd llywodraeth leol yng nghadwyn ein bwyd. 

Mae Asiantaeth y Safonau Bwyd yn goruchwylio ymateb cydlynol ac egnïol i'r broblem, hefyd. Mae'n cynnal arolwg ledled yr awdurdodau lleol i gael gwybod a oes cig moch neu geffyl mewn amryw gynhyrchion cig eidion yn y Deyrnas Gyfunol. Mae'r arolwg yn ymwneud â 28 o awdurdodau lleol y deyrnas a bydd yr asiantaeth yn cyhoeddi'r hyn sydd wedi deillio ohono a manylion unrhyw gamau a gymerodd. Y flaenoriaeth i bob awdurdod lleol ar hyn o bryd yw canolbwyntio ar gwmnïau sydd wedi derbyn bwyd o ffynonellau allai fod wedi'u llygru. 

Mae Asiantaeth y Safonau Bwyd wedi cynghori pobl nad oes rheswm na thystiolaeth bod y cynhyrchion hynny'n anniogel, gan bwysleisio mai twyll sydd dan sylw yma, nid diogelwch. Cwmnïau bwyd sy'n gyfrifol am ansawdd yr hyn maen nhw'n ei gynhyrchu ac yn ei werthu. Yn ôl y gyfraith, rhaid i gwmnïau o'r fath ofalu eu bod yn cynnig bwyd diogel, gan ddisgrifio'r bwyd yn gywir heb gamarwain cwmnïau eraill na chwsmeriaid. 

Mae'r ymchwilio'n mynd rhagddo o hyd a bydd cynghorau lleol yn parhau i gydweithio'n agos ag Asiantaeth y Safonau Bwyd a'u cadwyni cyflenwi i ofalu bod y bwyd sy'n cael ei werthu i fyd llywodraeth leol yn cydymffurfio â'r safonau perthnasol.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30