Mae'r cynghorau'n croesawu trafodaethau am dynged byd llywodraeth leol Cymru

Dydd Gwener, 28 Mawrth 2014

Mae WLGA wedi croesawu’r cyfle gynigiodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, i gynnal rhagor o drafodaethau am dynged maes llywodraeth leol. 

Mewn cyfarfod yn yr Wyddgrug heddiw, cytunodd aelodau WLGA yn unfryd i gynnal trafodaethau cyn gynted ag y bo modd. 

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: 

“Mae WLGA wedi cefnogi bob amser yr ymdrech i wella gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys rhai’r cynghorau.” 

“Yn ei hymateb i adroddiad Comisiwn Williams, derbyniodd a chroesawu’r ddadl o blaid adolygu rôl byd llywodraeth leol ynglŷn â chynnal gwasanaethau yng Nghymru.” 

“Rydyn ni’n croesawu cynnig y Prif Weinidog i gynnal trafodaethau yn ddiymdroi am drefn a swyddogaethau byd llywodraeth leol er lles dinasyddion Cymru i gyd.” 

“Ymrwymaf i drefnu’r cyfarfodydd hyn cyn gynted ag y bo modd.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30