Cadarnhau ymrwymiad cynghorau yn y gynhadledd am ffoaduriaid

Dydd Iau, 17 Medi 2015

Yn ystod cynhadledd yng Nghaerdydd, mae cynghorau lleol Cymru wedi cadarnhau y byddan nhw’n helpu i ddatrys argyfwng cynyddol Ewrop ynglyn â ffoaduriaid.

Trefnodd Llywodraeth Cymru y gynhadledd yn fan cychwyn ymateb cydlynol i’r argyfwng ar ôl i Brif Weinidog Llywodraeth San Steffan ddatgan y byddai’r Deyrnas Gyfunol yn derbyn hyd at 20,000 o ffoaduriaid yn ystod cyfnod presennol Senedd San Steffan.

Diben y gynhadledd oedd ystyried sut y gall Cymru helpu i ailgartrefu rhai ffoaduriaid a gofalu y bydd croeso yn ein cymunedau i’r rhai sy’n dod i’r wlad hon.

Er nad yw Llywodraeth San Steffan wedi egluro eto sut y bydd ei chynllun ailgartrefu yn gweithredu, mae’n ymddangos y bydd yn defnyddio peth arian o gyllideb cymorth rhyngwladol y Deyrnas Gyfunol i helpu cynghorau lleol i ateb y galw ychwanegol am eu gwasanaethau.

Meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Materion Tai WLGA:

“Rydyn ni’n croesawu’r gynhadledd gynhaliodd Llywodraeth Cymru heddiw ac mae cryn dipyn wedi’i gyflawni o ran llunio ymateb Cymru i argyfwng y ffoaduriaid.”

“Mae cynghorau ledled Cymru wedi dweud eisoes eu bod yn bwriadu cyfrannu’n briodol ynglyn ag ailgartrefu ffoaduriaid, a’r gynhadledd hon oedd y cam cyntaf hanfodol ym mhroses datblygu ymateb effeithiol a chydlynol ar lawr gwlad.”

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30