Llai o gostau tirlenwi

Dydd Iau, 21 Ionawr 2016

Mae’r cynghorau lleol wedi gwario llai o lawer ar gostau tirlenwi dros y pedair blynedd diwethaf o ganlyniad i ragori ym maes ailgylchu.

Mae amcangyfrif bod costau wedi gostwng o 23% ac mae cyfanswm y sbwriel sy’n cael ei gladdu wedi gostwng at 450,000 o dunelli erbyn 2014/15, o’i gymharu â 641,000 yn 2012/13.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA):

“Gan fod nifer o gynghorau lleol yn ailgylchu dros 58% o wastraff cartrefi eu bröydd bellach, mae byd llywodraeth leol Cymru yn helpu’r wlad i barhau ar flaen y gad o ran rheoli gwastraff yn gynaladwy.”

“Mae gwaith yn mynd rhagddo i ofalu y bydd modd i bob cyngor lleol barhau i gyflawni targedau uchelgeisiol fel na fyddwn ni’n anfon mwy na 5% o holl wastraff y wlad hon i’r domen erbyn 2024/25.  Y nod yw y byddwn ni’n ailgylchu 70% o’n gwastraff erbyn hynny ac yn trin y 30% sy’n weddill mewn cyfleusterau sy’n cynhyrchu ynni o wastraff – ffordd amgylcheddol lawer gwell o gael gwared ar y gwastraff mae pob cartref yng Nghymru wedi cyfrannu ato.”

“Mae cynlluniau newydd ar waith trwy Gymru gyfan gan fod gwasanaethau ailgylchu a rheoli gwastraff yn parhau i ddatblygu yn ôl targedau Llywodraeth Cymru.  O ganlyniad i arloesi parhaus y cynghorau lleol, mae Cymru yn ailgylchu 56% o’i gwastraff bellach, o’i chymharu â dim ond 10% yn 2005.  Bydd y duedd honno’n parhau i effeithio’n fawr ar faint o wastraff aiff i’r domen i’w gladdu yn y dyfodol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30