Costau cynnal a chadw'r ffyrdd

Dydd Iau, 03 Ebrill 2014

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cymdeithas Asffalt am gostau cynyddol cynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd Cymru. 

Mae’r adroddiad yn amcangyfrif y bydd angen £440 miliwn ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol er gwaetha’r ffaith bod y cynghorau lleol wedi gwario tua £7.5 miliwn eisoes i lenwi rhyw 148,000 o dyllau yn 2013. 

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): 

“O ganlyniad i’r tywydd garw yn ystod y misoedd diwethaf, mae llawer o ffyrdd Cymru mewn cyflwr gwael, ac mae hynny wedi dechrau rhoi pwysau sylweddol ar goffrau byd llywodraeth leol gan fod arian yn brin beth bynnag.” 

“Mae’r cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru wrth gynnal rhaglen cynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd y wlad dros y tymor hir. Cawson nhw £60 miliwn ychwanegol yn 2012-13 trwy Fenter Benthyciadau Llywodraeth Leol – rhan o’r £170 miliwn sydd wedi’u clustnodi ar gyfer tair blynedd.” 

“Gan nad yw buddsoddi ychwanegol yn rhan o’r dyraniadau blynyddol i lywodraeth leol, mae’r fenter honno wedi’n galluogi i gynnal a chadw ffyrdd mewn modd rhagweithredol yn hytrach na llenwi tyllau yn ôl yr angen.” 

“Mae llawer i’w wneud eto ac, er bod y cynllun cyfredol i ddod i ben yn 2015, y gobaith yw y bydd yn parhau wedyn fel y bydd fframwaith buddsoddi effeithiol o hyd ar gyfer y ffyrdd yn ystod cyfnod ariannol mwyfwy anodd i gynghorau lleol Cymru.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30