Pryder am daliadau tai dewisol

Dydd Gwener, 08 Awst 2014

Mae WLGA wedi mynegi pryder am daliadau tai dewisol ar ôl i ystadegau diweddar awgrymu bod nifer y ceisiadau am gymorth ynglÅ·n â thai wedi cynyddu o 250%.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

"Mae byd llywodraeth leol Cymru yn gwneud pob ymdrech i gynnig cymorth ariannol dros dro i’r rhai mae ‘treth yr ystafelloedd gwely’ wedi effeithio arnyn nhw, yn arbennig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Fel pob cynllun dewisol, mae amrywio ledled Cymru ynglÅ·n â faint o arian mae modd ei roi ar gael. Mae nifer y rhai sy’n gofyn am gymorth ariannol i’w helpu i ddiwallu eu hanghenion nhw o ran tai wedi cynyddu’n gyson, fodd bynnag – cynnydd na welon ni ei debyg erioed. Ar ben hynny, fe roes Adran Gwaith a Phensiynau San Steffan arian ychwanegol i ychydig o gynghorau lleol Cymru i ddiwallu anghenion yng nghefn gwlad, a bydd yr amrywio’n adlewyrchu hynny, hefyd.”

"Mae nifer y ceisiadau am daliadau tai dewisol i gynghorau lleol Cymru wedi cynyddu o 250% – dros 50% o’r arian mae Adran Gwaith a Phensiynau San Steffan wedi’i roi i’r diben hwnnw ar gyfer 2013/14 – ac mae llawer o’r rheiny wedi dod yn sgîl treth yr ystafelloedd gwely. Mae nifer o gynghorau lleol yn defnyddio eisoes yr arian prin sydd wrth gefn er mwyn ateb y galw. Yr agwedd sy’n achosi’r pryder mwyaf yw’r ffaith nad oes cronfa ddiwaelod ar gyfer hyn. Er y bydd y cynghorau lleol yn parhau i helpu pobl ac arnyn nhw’r angen mwyaf, mae mwy a mwy o bryderon am yr hyn fydd yn digwydd pan ddaw cyfnod ariannu’r taliadau i ben.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30