Cynnydd o 4.2% ar gyfartaledd yn nhreth y cynghorau i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen

Dydd Gwener, 07 Mawrth 2014

Ar ôl penderfyniadau anodd iawn wrth bennu eu cyllidebau, mae’r cynghorau lleol wedi cyhoeddi y bydd cynnydd o 4.2% ar gyfartaledd yn eu treth. 

Er y bydd penderfyniadau cyllidebol yr heddluoedd a’r cynghorau cymuned yn effeithio ar y ffigur terfynol, bydd rhaid i drigolion dalu tua £42 ychwanegol y flwyddyn (neu 80 ceiniog yr wythnos) am wasanaethau’r cynghorau lleol. 

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Llefarydd WLGA dros Faterion Ariannol: 

“Er bod disgwyl y bydd y cynnydd yn casglu tua £48 miliwn ychwanegol ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus, mae’r cynghorau’n wynebu nifer o benderfyniadau anodd am arbed costau i wneud iawn am ddiffyg cyllidebol o ryw £290 miliwn yn 2014-15.” 

“Er bod cynghorau’n gwneud eu gorau glas i osgoi dodi baich ariannol ychwanegol ar eu cymunedau, mae penderfyniadau ariannol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan wedi arwain at ddiffyg cyllidebol sylweddol dros y flwyddyn nesaf. Yn y sefyllfa economaidd sydd ohoni, roedd yn anochel y byddai treth y cynghorau’n cynyddu i dalu costau gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.” 

Meddai’r Cyng. Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: 

"Mae treth y cynghorau lleol yn ymwneud â gallu byd llywodraeth leol Cymru i gynnig gwasanaethau rheng flaen megis addysg a gofal cymdeithasol. Rhaid i bob cyngor lleol bennu ei dreth yn ôl cyfradd fydd yn ei helpu i gynnal gwasanaethau o’r fath cystal ag y bo modd. Fu’r penderfyniadau yma ddim yn hawdd. Does neb o blith arweinyddion llywodraeth leol wedi dechrau yn y maes yma i dorri gwasanaethau na dodi beichiau ariannol ar ein cymunedau, ond mae proses pennu’r cyllidebau y tro yma wedi mynnu inni gadw’r ddysgl yn wastad rhwng diogelu cymunedau a diogelu’r gwasanaethau cyhoeddus sy’n hanfodol i’r cymunedau hynny.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30