Dweud eich dweud: arolwg i deuluoedd y lluoedd arfog

Dydd Llun, 24 Tachwedd 2014

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn annog teuluoedd y lluoedd arfog i helpu i gyfeirio addysg eu plant trwy gymryd rhan mewn arolwg.

Mae holiadur ar y we i rieni yn y lluoedd arfog mae eu plant nhw’n mynychu’r ysgol yng Nghymru, yn rhan o brosiect newydd i godi ymwybyddiaeth o anghenion plant milwyr o ran addysg.

Diben yr holiadur yw helpu i ddeall anghenion plant milwyr yn well trwy roi cyfle pwysig i’w rhieni gyflwyno sylwadau am eu profiad a rhoi adborth am y materion sydd o bwys iddyn nhw o ran addysg eu plant.

Ar ôl yr arolwg, bydd cyfarfodydd yn y gwanwyn ar gyfer ysgolion, teuluoedd milwyr, cynghorau lleol, Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill er mwyn trafod y prif faterion allai effeithio ar blant y rhai sydd neu a fu yn y lluoedd arfog, yn ôl canfyddiadau’r arolwg.

Bydd y prosiect yn defnyddio gwybodaeth i hybu ymwybyddiaeth o’r posibiliadau a’r anawsterau ynglÃ�·n â phlant mae eu rhieni yn y lluoedd arfog, yn ogystal â gofalu bod sefydliadau addysg mewn sefyllfa i gynnig y cymorth gorau.

Meddai Llefarydd WLGA dros Faterion y Lluoedd Arfog, y Cyng. Brendan Toomey (Merthyr Tudful):

“A chithau yn y lluoedd arfog, os yw’ch plant yn mynychu’r ysgol yng Nghymru, mae rôl bwysig iawn ichi trwy lenwi’r holiadur am eich profiad er mwyn helpu i lunio’r cymorth a gaiff plant milwyr yn yr ysgol. Does dim rhaid rhoi’ch enw a byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth i ofalu y bydd ysgolion a sefydliadau addysg eraill Cymru mewn sefyllfa dda i helpu plant milwyr i ymdopi ag unrhyw faterion allai godi yn ystod eu haddysg yng Nghymru.”

Dyma’r holiadur: www.sscecymru.co.uk Cewch chi rhagor o wybodaeth trwy anfon neges at laura.bryon@wlga.gov.uk neu ffonio 029 2046 8616.

Mae modd dilyn hynt y prosiect trwy gyfrwng twitter @sscesymru 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30