Colli grant materion gwella

Dydd Iau, 13 Tachwedd 2014

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae’r penderfyniad gyhoeddodd y Gweinidog heddiw ynglŷn â dileu’r grant ar gyfer materion gwella yn siomedig iawn. Sefydlodd Llywodraeth Cymru y grant hwnnw yn 2003 ac mae wedi’i adolygu’n fanwl bob blwyddyn ers hynny yn ôl meini prawf llym a ofynnodd i’w gweinidogion archwilio’r gorchwyl a rhoi sêl eu bendith ar y cynlluniau gwaith. Cafodd WLGA wybod am y penderfyniad ar 10fed Tachwedd heb unrhyw fath o ymgynghori, esbonio na chyfiawnhau ymlaen llaw. Mae’r grant wedi’n galluogi i gynnig amrywiaeth o wasanaethau lleol a helpu cynghorau lleol oedd yn profi anawsterau.”

“O ganlyniad i’r penderfyniad, rhaid i WLGA roi rhybudd o ddiswyddo i’r 16 gweithiwr y bydd yn effeithio’n uniongyrchol arnyn nhw. Dyma ergyd enfawr ac annisgwyl ychydig cyn y Nadolig i weision gwladol ymroddedig fydd yn gorfod paratoi ar gyfer diweithdra yn y Flwyddyn Newydd. Byddan nhw’n cysylltu â’u hundeb llafur.”

“Ers dechrau datganoli, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i WLGA weithio ar y cyd â hi i gynnig amryw wasanaethau ar gyfer y wlad gyfan gan osgoi dyblygu ar draws y 22 awdurdod lleol er effeithlonrwydd. Mae’r trefniadau hynny’n cyd-fynd ag argymhellion Adroddiad Williams. Ymhlith ein gwasanaethau eraill sy’n dibynnu ar gymorth ariannol gwladol mae Cynllun Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff (sydd wedi ennill gwobr), Cynllun 'Blas am Oes' (ynglŷn â bwyd yn yr ysgol), Cynllun 'Craff am Wastraff', Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol a chymorth ar gyfer cydraddoldeb, y Gymraeg a materion budd-daliadau.”

“Ar wahân i’w rôl o ran gwella, mae WLGA yn falch o barhau i gynrychioli ei haelodau wrth fynegi’r ddadl o blaid trefniadau lleol yng Nghymru a thynnu sylw at bwysigrwydd gwasanaethau lleol i’n cymunedau er gwaethaf toriadau llym yn y gwariant gwladol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30