CLILC

 

Posts in Category: Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol

  • RSS

Lansio cynlluniau Bwyd a Hwyl ar draws Cymru ar gyfer gwyliau'r haf 

Dydd Llun, 29 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
Bydd mwy o gynlluniau Bwyd a Hwyl nag erioed yn cael eu rhedeg ar draws Cymru yr haf hwn, yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc i gymdeithasu a mwynhau prydau bwyd iachus. Rhaglen wedi’i lleoli mewn ysgolion yw Bwyd a Hwyl, sydd wedi’i ariannu yn... darllen mwy
 

'Bwyd a Hwyl' i fwy o blant ar draws Cymru yr Haf hwn 

Dydd Mawrth, 15 Awst 2017 Categorïau: Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
Mae rhaglen sydd â’r bwriad o helpu plant yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn cael ei ehangu yr Haf yma, wrth i blant mewn mwy o ardaloedd allu cymryd mantais o gyfleoedd i fod yn fwy actif, bwyta’n iachach a ffurfio cyfeillgarwch gyda... darllen mwy
 

Rhaglen 'Bwyd a Hwyl' yn ystod gwyliau'r ysgol yn helpu i atal plant rhag mynd yn llwglyd, yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd 

Dydd Mercher, 08 Chwefror 2017 Categorïau: Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
Mae rhaglen genedlaethol 'Bwyd a Hwyl' yn cael ei chynnal yn ystod gwyliau'r ysgol a'i nod yw atal plant rhag llwgu yn ystod gwyliau'r haf. Yn ôl gwerthusiad gan Brifysgol Caerdydd, mae'r rhaglen yn helpu i leihau effaith tlodi ac amddifadedd. Yn ... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=50&mid=909&pageid=68