CLILC

 

Posts in Category: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd

  • RSS

Archifau

Rhagor o lacio ar y cyfyngiadau, wrth i lywodraeth leol groesawu eglurder ar gyfer busnesau manwerthu a thwristiaeth 

Dydd Sadwrn, 20 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae cynghorau yng Nghymru wedi croesawu eglurder i siopau a busnesau twristiaeth yng nghyhoeddiadau diweddaraf y Prif Weinidog ar newidiadau i’r cyfyngiadau. Bu Arweinwyr mewn trafodaethau gyda chyrff twristiaeth yn yr wythnosau diwethaf, ac wedi ... darllen mwy
 

“Marathon nid sbrint” yw’r ymateb i COVID 

Dydd Gwener, 29 Mai 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae arweinwyr cyngor heddiw wedi croesawu agwedd pwyllog y Prif Weinidog heddiw wrth gymryd camau cymedrol i leddfu’r clo yng Nghymru yn araf bach. O ddydd Llun ymlaen, bydd pobl o ddau gartref gwahanol yn yr un ardal leol yn gallu cwrdd tu allan ... darllen mwy
 

Cynllun “uchelgeisiol” Llywodraeth Cymru i brofi, olrhain a diogelu yn hanfodol i fyw â Coronafeirws 

Dydd Gwener, 15 Mai 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Yn ymateb i gynllun Llywodraeth Cymru i brofi, olrhain a diogelu, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae ein bywydau ni wedi cael eu heffeithio’n ddwys gan COVID-19, a tra ein bod ni’n dysgu mwy am... darllen mwy
 

"Byddwch yn wyliadwrus rhag dwyllwyr Coronavirus" 

Dydd Sadwrn, 18 Ebrill 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae cynghorau Cymru yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ymysg cynnydd mewn sgamiau yn gysylltiedig â COVID-19. Pobl hŷn a phobl fregus sy’n hunan-ynysu sy’n cael eu hystyried â’r mwyaf o risg o gael eu targedu gan dwyllwyr yn honni i... darllen mwy
 

Gweithredu pellach i warchod y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o goronafeirws 

Datganiad ar y cyd gan CLlLC, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu’n uniongyrchol â phobl yng Nghymru sydd wedi’u datgan fel rhai sy’n wynebu risg uchel iawn o salwch difrifol oherwydd coronafeirws. Bydd pob person yn cael cyngor penodol ar sut orau i warchod eu hunain, yn... darllen mwy
 

Ple cynghorau i drigolion: “Peidiwch difaru na wnaethoch chi bethau’n wahanol. Arhoswch adref. Achubwch fywydau.” 

Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae arweinwyr cynghorau yn galw ar drigolion i lynnu at fesurau llym gan y llywodraeth ar ein bywydau dyddiol, er mwyn ymateb i bandemig Coroonafeirws. Mae gwasanaethau fel iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu llethu gan y pwyseddau digynsail... darllen mwy
 

Coronafeirws: Datganiad ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC 

(Datganiad Cymraeg i ddilyn)
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
The Association of Directors of Social Services Cymru (Wales) and the Welsh Local Government Association have praised the continued dedication and professionalism of social care workers caring for the most at-risk citizens; and are emphasising the... darllen mwy
 

Coronafeirws: Datganiad ar y cyd gan CLlLC a Llywodraeth Cymru 

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Y Cyng Andrew Morgan
Dydd Mawrth, 17 Mawrth 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
“Rydyn ni’n wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus, sydd â’r potensial i effeithio nifer fawr o bobl ar draws Cymru ac i amharu’n fawr ar fywyd pob dydd. “Rydyn ni’n gwybod fod pobl yn poeni. Os gweithiwn ni gyda’n gilydd, fe allwn ni orchfygu’r... darllen mwy
 

Achos Coronavirus cyntaf yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru 

Dydd Gwener, 28 Chwefror 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Cyfarfu arweinwyr â Phrif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw i drafod ymateb ar y cyd i Coronavirus Newydd (COVID-19). Cafodd yr achos cyntaf yng Nghymru ei gadarnhau heddiw, wedi i glaf gontractio’r feirws yng Ngogledd yr Eidal. Mae... darllen mwy
 

Pryderon cynghorau lleol am newid trefn y diogelu bwyd 

Dydd Gwener, 28 Hydref 2016 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae cynghorau lleol Cymru wedi mynegi eu pryderon am gynigion Asiantaeth y Safonau Bwyd ynglŷn â newid ei ffordd o reoleiddio ac archwilio bwyd. Meddai Llefarydd Gwasanaethau Rheoleiddio WLGA, y Cyng. Neil Moore (Bro Morgannwg): “Mae’n ddrwg... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=36&mid=909&pageid=68