CLILC

 

Posts in Category: Gwella a chyflawni

  • RSS

Cyfnod ymgynghoriad wedi’i ymestyn ar gyfer adolygiad i wasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu De Ddwyrain Cymru 

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2019 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Gwella a chyflawni Newyddion
Bydd rhagor o amser yn cael ei roi i adolygiad annibynnol i ddarpariaeth Gwasanaeth synhwyraidd a chyfathrebu rhanbarthol De Ddwyrain Cymru i gasglu tystiolaeth gan randdeiliaid perthnasol. Yn cael ei adnabod fel SENCOM, darperir y gwasanaeth yn... darllen mwy
 

Gwasanaethau cyngor yn gwella er gwaethaf pwysedd ariannol, yn ôl ffigyrau diweddaraf 

Dydd Mercher, 13 Medi 2017 Categorïau: Gwella a chyflawni Newyddion Perfformiad llywodraeth leol
Mae ffigyrau sy’n cael eu rhyddhau heddiw yn datgelu bod 64% o ddangosyddion perfformiad cymharol cynghorau wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf. Adeilada hyn ar wella cyson gyda dros dwy ran o dair dangosyddion perfformiad yn dangos gwella bob... darllen mwy
 

Gwasanaethau cyhoeddus lleol yn perfformio’n dda, yn ôl arolwg diweddaraf 

Dydd Llun, 26 Mehefin 2017 Categorïau: Gwella a chyflawni Newyddion
Mae pobl yng Nghymru yn fodlon â gwasanaethau lleol cyhoeddus megis llyfrgelloedd, ailgylchu, ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw. Wrth ymateb i’r Arolwg... darllen mwy
 
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=33&mid=909&pageid=68