CLILC

 

Posts in Category: Newyddion

  • RSS

Lansio statws ysgolion sy’n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 

Postio gan
Glesni Haf Parry
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion
Heddiw ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol yn falch o gyhoeddi lansiad 'Ysgolion sy'n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru', statws sy’n cael ei roi i ysgolion er mwyn cydnabod eu hymrwymiad i gefnogi plant y lluoedd arfog,... darllen mwy
 

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai 

Postio gan
Glesni Haf Parry
Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion
Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai Heddiw, cyhoeddodd Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ymchwiliad i ryddhau cleifion o'r... darllen mwy
 

Datganiad i longyfarch y frenhines ar ei dathliadau Jiwbilî Platinwm 

Postio gan
Glesni Haf Parry
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion
Meddai Chris Llewelyn Prif Weithredwr CLlLC: "Ar ran cynghorau Cymru, hoffem longyfarch Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ddod y teyrn Prydeinig cyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. Ers 70 mlynedd, mae wedi bod yn batrwm i'w hefelychu ar ran gwasanaeth... darllen mwy
 

Anrhydeddau i Arweinydd a Llywydd CLlLC 

Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion
Mae CLlLC heddiw yn llongyfarch ei Arweinydd, y Cynghorydd Andrew Morgan, a’r Llywydd, y Cynghorydd Huw David, ar gael eu cydnabod gydag OBE yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines eleni. Dywedodd Chris Llewelyn, Prif Weithredwr... darllen mwy
 

Datganiad gan grŵp arweinwyr CLlLC am y sefyllfa yn Wcráin 

Dydd Mawrth, 08 Mawrth 2022 Categorïau: Ewrop Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Mae pawb ar draws llywodraeth leol Cymru wedi eu dychryn o weld y dinistr sy’n datblygu yn Wcráin. Heddiw, cyfarfu Arweinwyr Grwpiau CLlLC i drafod yr argyfwng dyngarol cynyddol yn y wlad. Dros y penwythnos ysgrifennodd Arweinydd CLlLC, Andrew... darllen mwy
 

Ymateb CLlLC i'r ymosodiadau ar Wcrain 

Dydd Iau, 03 Mawrth 2022 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Yn ymateb i'r ymosodiadau brawychus ar yr Wcrain, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae pawb ar draws llywodraeth leol yng Nghymru wedi eu brawychu o weld y digwyddiadau erchyll sydd ar droed yn yr... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu Bonws Gofal Cymdeithasol 

Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod am ddarparu £96m i roi taliad ychwanegol o £1,000 i filoedd o weithwyr gofal cymdeithasol, sy'n cyd-fynd â chyflwyno'r cyflog byw go iawn, Dywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 

CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y DU i egluro fel mater o frys y "£175m o gyllid ychwanegol" ar gyfer teuluoedd Cymru sy’n ei chael hi’n anodd. 

Dydd Mercher, 09 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y Deyrnas Unedig i egluro fel mater o frys y "£175m o gyllid ychwanegol" ar gyfer teuluoedd Cymru sy’n ei chael hi’n anodd. Mae CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y Deyrnas Unedig i egluro fel mater o... darllen mwy
 

Annog busnesau sydd wedi eu heffeithio gan Omicron i wneud cais am gymorth ariannol 

Dydd Mercher, 09 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae busnesau yng Nghymru sydd wedi cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym Omicron, yn cael eu hannog i wneud cais i'w cyngor lleol am gymorth ariannol, os ydyn nhw’n gymwys i wneud hynny. Mae dau grant yn cael eu gweinyddu gan gynghorau ar... darllen mwy
 

Datganiad ar y cyd gan y 22 o arweinwyr cyngor yng Nghymru: Ymgyrch etholiadol teg a pharchus 

Dydd Mercher, 02 Chwefror 2022 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
Yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol CLlLC ddydd Gwener, fe gytunodd arweinwyr y cynghorau i wneud datganiad ar y cyd yn galw ar gynghorwyr a’r holl ymgeiswyr yn etholiadau lleol mis Mai i ymrwymo i ymgyrch etholiadol teg a pharchus: Rydym i gyd ... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=3&pageid=68&mid=909&pagenumber=1