CLILC

 

Posts in Category: Newyddion

  • RSS

CLlLC yn croesawu cynlluniau Treth y Cyngor Llywodraeth Cymru  

Dydd Mawrth, 07 Rhagfyr 2021 Categorïau: Newyddion
Gan ymateb i’r cyhoeddiad heddiw gan Weinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch cynlluniau ar gyfer ymgynghoriad y flwyddyn nesaf ar ddiwygio treth y cyngor, dywedodd y Cyng. Anthony Hunt (Llefarydd Cyllid CLlLC): Croesawir y cyhoeddiad gan ... darllen mwy
 

Cydnabyddiaeth i gynghorwyr o Gymru mewn gwobrau cenedlaethol  

Dydd Mawrth, 07 Rhagfyr 2021 Categorïau: Newyddion
Mae dau gynghorydd o Gymru wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau i’w cymunedau yng Ngwobrau Cenedlaethol Cynghorwyr gan Uned Wybodaeth Llywodraeth Leol (LGIU). Enillodd y Cynghorydd Kevin Etheridge o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Wobr... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu ailgyflwyno gorchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd 

Dydd Llun, 29 Tachwedd 2021 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd gorchuddion wyneb yn cael eu hailgyflwyno mewn ysgolion uwchradd, colegau a phrifysgolion, dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir y Fflint), Llefarydd CLlLC dros Addysg: “Dwi’n croesawu penderfyniad ... darllen mwy
 

"Dangoswch nad oes lle mewn cymdeithas i drais yn erbyn menywod" 

Dydd Iau, 25 Tachwedd 2021 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion
Dylai sgyrsiau ynglŷn ag atebolrwydd am drais yn erbyn menywod ganolbwyntio ar ymddygiad y cyflawnwyr yn lle ymddygiad y dioddefwyr yn ôl y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wrth i'r byd gofio Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn... darllen mwy
 

Llwyddiant i Bartneriaeth Strategol Mewnfudo Cymru 

Dydd Gwener, 19 Tachwedd 2021 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru
Cydnabyddwyd Partneriaeth Strategol Mewnfudo Cymru yng Ngwobrau Heddlu Dyfed Powys 2021 am eu gwaith yn cydlynu’r ymateb i gartrefu ceiswyr lloches mewn baracs y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhenalun, Sir Benfro. Bu’r Bartneriaeth, sy’n cael ei... darllen mwy
 

Data newydd yn dangos gwir faint problem y tomennydd glo wrth i'r Prif Weinidog apelio am gyllid newydd 

Mae data newydd sy'n dangos gwir faint problem tomennydd glo Cymru wedi'u cyhoeddi heddiw wrth i Brif Weinidog Cymru wneud apêl newydd i Lywodraeth y DU fuddsoddi i ddiogelu tomennydd glo a 'helpu cymunedau sydd eisoes wedi rhoi cymaint'. Am y... darllen mwy
 

Teyrnged i'r Cyng Phil White 

Dydd Gwener, 22 Hydref 2021 Categorïau: Newyddion
Yn dilyn teyrngedau i'r diweddar Cyng Phil White o Gyngor Bwrdeistef Sirol Penybont ar Ogwr, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC: "Dymunwn dalu teyrnged i'r cyfraniad helaeth a wnaeth y Cyng Phil White fel cynghorydd lleol i... darllen mwy
 

Ymgynnull arweinwyr cyngor a Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfarfod Cabinet ar y cyd cyntaf yn y DU 

Dydd Mercher, 06 Hydref 2021 Categorïau: Newyddion
Daeth arweinwyr holl gynghorau Cymru a Cabinet Llywodraeth Cymru ynghyd ddydd Mercher. Credir mai y cyfarfod Cabinet ar y cyd hwn yw’r cyntaf o’i fath i’w gynnal yn y DU, yn dilyn lefel digynsail o ymgysylltu rhwng llywodraeth leol a Llywodraeth... darllen mwy
 

CLlLC yn ymateb i feirniadaeth gan Fforwm Gofal Cymru 

Mae CLlLC wedi amddiffyn cynghorau a’r gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar yn dilyn sylwadau sarhaus a di-sail a wnaed gan Fforwm Gofal Cymru mewn ymateb i gyhoeddiad cadarnhaol Llywodraeth Cymru am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol. ... darllen mwy
 

Croesawu cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol 

Dydd Mawrth, 14 Medi 2021 Categorïau: Newyddion
Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyllid o £40m ar gyfer gofal cymdeithasol, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr) Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Rydyn ni’n... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=3&pageid=68&mid=909