Posts From Awst, 2014

Adroddiad am bwysigrwydd cyfathrebu'n effeithiol ynglyn a gwella gofal cymdeithasol 

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi cyhoeddi adroddiad am y modd mae gwasanaethau gwybodaeth yn cael eu trawsffurfio yng Nghymru fel y bydd pobl yn gallu ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb am y gofal maen nhw’n ei dderbyn. Un ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 01 Awst 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30